Reference

Industrijski sektor
Občine in javne institucije
Hotelska in trgovska podjetja
Veliki projekti za toplotno in električno energijo
Veliki projekti za toplotno in električno energijo
Vse

Reference

city of Ljubljana, Resalta

Mestna občina Ljubljana

Javni razpis za energetsko obnovo Mestne občine Ljubljana, je obsegal 49 stavb, med njimi so bile osnovne šole, otroški vrtci, knjižnice, kulturne ustanove, zdravstveni domovi, športni centri in upravne zgradbe. 

Slatina, Resalta

Nova kogeneracija v občini Slatina

V občini Slatina na Hrvaškem je podjetje Resalta začelo graditi objekt za soproizvodnjo toplotne in električne energije, ki bo deloval na lesno biomaso.

Plantaže – Montenegro, Resalta

Plantaže

Plantaže AD so ena od večjih in znanih vinskih kleti v regiji, ki se ukvarjajo s pridelavo vin in žganih pijač.

City of Kruševac, resalta

Občina Kruševac

Kruševac je mesto na jugu Srbije in središče širšega administrativnega območja z 128.000 prebivalci.

Mercator Sebia, Resalta

Mercator Srbija

Naročnik je želel znižati stroške električne energije, izboljšati razsvetljavo in ogrevalne sisteme v svojih trgovinah.

Grand Hotel Bernardin, Resalta

Grand Hotel Bernardin

GH Bernardin se je soočal z visokimi stroški energije in zastarelim sistemom ogrevanja, ki je bil potreben obnove.

Livar, Resalta

Livar – Ivančna Gorica in Črnomelj

Livar je specializirano podjetje za proizvodnjo produktov iz sive ter nodularne litine in mehansko obdelavo.

Sava Hoteli, Radenci Hotel & Spa/CHP, Resalta

Sava Hoteli, Zdravilišče Radenci - SPTE

Zdravilišče je za ogrevanje uporabljalo zemeljski plin, letne potrebe so znašale 8.500 MWh. Naročnik je želel znižati stroške ogrevanja.  

hotel Putnik, Resalta

Hotel Putnik

Hotel Putnik na Kopaoniku, najbolj priljubljeni zimski turistični destinaciji v Srbiji, je dobil nove lastnike, ki so se odločili za celovito prenovo hotela.

Petrovac na Mlavi municipality, Resalta

Občina Petrovac na Mlavi

Petrovac na Mlavi je mesto v osrednji Srbiji. Javna razsvetljava, ki jo je imela občina je bila zastarela, zato so se odločili za prenovo.

Schools in the City of Pirot, resalta

Mesto Pirot

Mesto Pirot je objavilo javni razpis za znižanje stroškov ogrevanja in povečanje energetske učinkovitosti v štirih šolah.

Ministry of Justice, resalta

Ministrstvo za pravosodje

Naročnik je želel izboljšati energetsko učinkovitost treh sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu in posledično prihraniti pri letnih stroških povezanih z ogrevanjem in razsvetljavo.

Novigrad Municipality, Resalta

Občina Novigrad

Občina Novigrad je objavila javni razpis za prenovo celotne javne razsvetljave po modelu javno zasebnega partnerstva.

Perutnina Ptuj, Resalta

Perutnina Ptuj

Obrat Perutnine Ptuj za pakiranje mesa v Zalogu potrebuje za svojo proizvodnjo več hladilnih komor z nastavljenimi različnimi temperaturami.

Fragmat, Resalta

Fragmat

Obstoječi kompresorji zaradi dotrajanosti predstavljajo tveganje - odpoved delovanja, kar bi prekinilo Fragmatovo proizvodnjo.

Grand Hotel Union, Resalta

Grand Hotel Union

Naročnik je kot vir za hlajenje hotela uporabljal star in neučinkovit hladilni agregat.

Zdravilišče Terme Topolšica

Zdravilišče Terme Topolšica

Hotel in zdravilišče Topolšica delujeta vse leto in stalno potrebujeta toploto.

Sava Hoteli, Radenci Hotel & Spa/Ultrafiltration, resalta

Sava Hoteli, Zdravilišče Radenci - ultrafiltracija

Naročnik je želel znižati stroške vode in optimizirati filtracijo bazenske vode na okolju prijazen način.

Dobropolje Elementary School, Resalta

Osnovna šola Dobropolje

Občina je za ogrevanje osnovne šole in vrtca uporabljala dva draga in neučinkovita kotla na kurilno olje (2 x 230 kW).

Eltid Tannery, Resalta

Eltid Tannery

Naročnik je že v preteklosti uporabljal lesne sekance, vendar za precej manjši obseg proizvodnje.

GKN Driveline, Resalta

GKN Driveline

Naročnik se je soočal z visokimi stroški daljinskega ogrevanja, kar je ob načrtovanem povečanju proizvodnje predstavljalo dolgoročen problem.

Telekom Slovenije, Resalta

Telekom Slovenije

Skupina Telekom nas je izbrala na podlagi odličnih referenc v sektorju velikih podjetij in naše ponudbe za energetsko upravljanje.

Gorenje/CHP, Resalta

Gorenje - SPTE

Gorenje je za svojo proizvodnjo v Velenju uporabljal plinsko kogeneracijo za zagotavljanje 880 kW toplotne energije in 654 kW električne energije.

Žito, Resalta

Žito

Predimenzioniran parni sistem, ki je deloval neučinkovito in s slabim izkoristkom.

Gorenje/Lighting, Resalta

Gorenje - razsvetljava

Gorenje je imelo staro in dotrajano razsvetljavo, ki ni več zadoščala standardom in predpisom, zato jo je bilo potrebno zamenjati. Mnoge luči so bile starejše od 20 let.

Gorenje/Cooling – Slovenia

Gorenje – hlajenje

Podjetje Gorenje v Velenju potrebuje hladilni sistem z zmogljivostjo 1600 kW za hlajenje hidravličnih olj in orodij.

Adria Mobil, Resalta

Adria Mobil

Naročnik ni imel vgrajenega hlajenja v proizvodni hali. Potrebe naročnika: energija za hlajenje: 460 MWh letno.

Laško Health Resort, Resalta

Thermana Laško

Thermana Laško je eno od največjih termalnih kopališč v Sloveniji z vrhunskim hotelskim in wellness kompleksom ter medicinskim programom.

Hotel Histrion, Resalta

Hotel Histrion

Obstoječi sistem hlajenja in ogrevanja je bil zastarel in je posledično rezultiral v visoki porabi in stroških.

Gorenje/EMS, Resalta

Gorenje – Energetsko upravljanje

V Gorenju so želeli avtomatsko pridobivati podatke o porabi vode, toplote, električne energije, komprimiranega zraka in plina.

salinera, resalta

Hotel Salinera

Hotel Salinera se je soočal z visokimi stroški energije in zastarelim sistemom ogrevanja, ki je bil potreben obnove.

San Simon Resort, Resalta

San Simon Resort

San Simon Resort se nahaja v Izoli na slovenski obali. Naročnik je kot vir energije za ogrevanje stavbe in sanitarne vode uporabljal drago kurilno olje.

Brezovica Elementary School, Resalta

Osnovna šola Brezovica

Za ogrevanje so v šoli uporabljali zemeljski plin, letna poraba je znašala 600 MWh.

Ljubljana Castle, Resalta

Ljubljanski grad

Zaradi stalne širitve potreb po ogrevanju objekta (nove uporabne površine) in dotrajanega ogrevalnega vira, je bila potrebna celovita sanacija centralne kotlovnice.

Ada Municipality – Serbia

Občina Ada

Občina je objavila javni razpis za znižanje stroškov energije za javno razsvetljavo.

Žabalj Municipality – Serbia

Občina Žabalj

Občina je objavila javni razpis za znižanje stroškov energije za javno razsvetljavo.

Šumi Bonboni, Resalta

Šumi Bonboni

Naročnik je za ogrevanje svojih proizvodnih prostorov uporabljal kot energent zemeljski plin.

Žužemberk Elementary School, Resalta

Osnovna šola Žužemberk

Osnovna šola Žužemberk je za ogrevanje uporabljala zastarel in potraten kotel na ekstra lahko kurilno olje.

Parish House Mengeš, Resalta

Župnijska stavba Mengeš

Župnijska stavba Mengeš je potrebovala obnovo in namestitev novega „mini“ daljinskega ogrevanja za lastne stavbe.

Silkem, Resalta

Silkem

Naročnik je uporabljal stare števce iz leta 1950, ki niso omogočali komunikacije, posledično je naročnik ročno nadziral porabo energije na 114 električnih števcih.

Orgachim, Resalta

Orgachim

Orgachim se je odločil za veliko obnovo ogrevalnega sistema v svojih proizvodnih in skladiščnih objektih, namenjenih izboljšanju energetske učinkovitosti, povečanju zanesljivosti sistema in izboljšanju udobja v vseh objektih.

Retirement Home Logatec, Resalta

Dom starejših občanov Logatec

Za ogrevanje so v domu uporabljali zemeljski plin, letna poraba je znašala 764 MWh.

Interspar Center Vič, Resalta

Center Interspar Vič

Naročnik je želel poglobljeno energetsko študijo in analizo stavbe v kateri je nakupovalno središče in podrobno analizo stroškov in porabe elektrike v zadnjih 3 letih.

Retirement Home Celje, Resalta

Dom starejših občanov Celje

Za ogrevanje so v domu uporabljali zemeljski plin, letna poraba je znašala 1703 MWh.

Retirement Home Nova Gorica, Resalta

Dom starejših občanov Nova Gorica

Za ogrevanje so v domu uporabljali zemeljski plin, letna poraba je znašala 1248 MWh.

Terme Čatež, Aquapark Žusterna, Resalta

Aquapark Žusterna

Energetska sanacija ogrevnega vira v objektu Aquapark Žusterna je edinstvena tehnična rešitev v Sloveniji.

Medvode, retirement home, Resalta

Dom starejših občanov Medvode

Za ogrevanje so v domu uporabljali zemeljski plin, letna poraba je znašala 1.315 MHw.

Ivančna Gorica Municipality, Resalta

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica je objavila javni razpis za izvedbo daljinskega ogrevanja za osnovno šolo Stična, srednjo šolo Josipa Jurčiča in vrtec Ivančna Gorica.

Želite videti več?

Prenos naše brošure.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.