Tehnologije in rešitve

Zakaj izbrati družbo Resalta?

Tehnološka nevtralnost

Nismo odvisni od posameznega proizvajalca opreme ali tehnologije, tako da lahko svojim naročnikom vedno zagotavljamo najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki ustreza njihovim potrebam.

Inovacije

Inovacije so ključne pri Resaltinem delu. Naše rešitve so prilagojene vsakemu individualnemu projektu, kjer uporabljamo najnovejše tehnologije in vsa sredstva, ki so nam na voljo, da lahko svojim naročnikom ponudimo najboljše rešitve in premagujemo še tako težke izzive.

Neodvisnost

Naša neodvisnost nam omogoča agilno, odzivno in prilagodljivo delovanje, da lahko projekte izpeljemo v kratkem času in z rešitvami po meri naročnika.

Energetska učinkovitost
Energetska učinkovitost
Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije
Veliki projekti za toplotno in električno energijo
Veliki projekti za toplotno in električno energijo
Financiranje
Financiranje

Energetska učinkovitost

Obstajajo številni načini, s katerimi lahko svojim naročnikom pomagamo doseči višjo raven energetske učinkovitosti. Ti so odvisni od njihovih potreb po energiji, porabe energije in njihove osnovne dejavnosti. V nadaljevanju je nekaj možnosti za povečanje energetske učinkovitosti. 

Energetsko svetovanje

Izvajamo energetske preglede, s katerimi prepoznavamo potencial za izboljšave. Natančen pregled obstoječe porabe in energetskih sistemov ter analiza so osnova za strokovno opredelitev korakov, ki jih je treba izvesti za izboljšanje energetske učinkovitosti pri naročniku. Za vsak predlagan ukrep navedemo prihranek energije in stroškov, višino investicije, dobo vračanja, prioriteto vsakega ukrepa in možnost pridobitve razpoložljivih subvencij.

Sistemi energetskega upravljanja

Uvedba sistema energetskega upravljanja naročnikom omogoča nadzor in upravljanje porabe energije. Gre za ukrep, ki nam zagotavlja strukturiran in enostaven pregled vseh energetskih in finančnih tokov v realnem času. Avtomatizirano zbiranje in obdelava podatkov pomagata povečati zanesljivost in kakovost sistemov energetskega upravljanja, kar se posledično odraža v učinkovitejši rabi energije.

Ukrepi za zagotavljanje prihrankov toplotne in električne energije

V mnogo primerih lahko že samo z zamenjavo zastarele tehnološke opreme dosežemo do 50 % ali več prihrankov električne energije in zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Poleg zamenjave kotlov, hladilnih sistemov in druge opreme z energetsko učinkovitejšo tehnologijo tudi naslednje rešitve pomagajo pri zniževanju stroškov:

  • akumulacija hladilne energije
  • energetsko učinkovita razsvetljava
  • izkoriščanje odpadne toplote
  • toplotna izolacija stavb
  • zamenjava oken in vrat z energetsko učinkovitejšimi
  • avtomatska regulacija temperature v prostorih, glede na specifične potrebe
  • kompenzacija jalove moči
  • uvedba spremljanja in reguliranja vršne električne energije

Reference

Mora Moravia – Češka

Mora Moravia s sedežem v Olomoucu, ki večinoma proizvaja štedilnike pod blagovno znamko Mora, je v Srednji in Vzhodni Evropi dobro uveljavljena znamka.

IM Topola – Srbija

Topola, ki se nahaja v Bački Topoli v Vojvodini, regiji na severu države, proizvaja najrazličnejše mesne izdelke tako za lokalno porabo kot za izvoz na mednarodne trge.

Gorenje/Hlajenje 2 – Slovenija

Dve Gorenjevi najbolj aktivni proizvodni hali, kjer poteka proizvodnja kuhalnih aparatov in pralno-sušilnih aparatov, sta imeli zastarela sistema hlajenja.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so v središču naše dejavnosti in pomemben sestavni del večine naših rešitev. V nadaljevanju nekaj oblik obnovljivih virov, ki jih pogosto uporabljamo pri Resaltinih projektih.

Biomasa

Biomasa je obnovljiv in CO2 nevtralen vir energije, ki omogoča energetsko samooskrbo. Če upoštevamo stroške energije lahko prehod na biomaso prinese bistvene prihranke v primerjavi z drugimi oblikami ogrevanja. Še posebej primeren je za podjetja, ki imajo stalen letni odjem toplote. 

Kotli na biomaso so tako pogosto uporabljeni za industrijske obrate, domove za starejše, šole, vrtce, hotele in športne objekte. Z namestitvijo takšnega sistema na biomaso lahko omogočimo pomembne finančne prihranke in znižamo negativne vplive na okolje.

Sončna energija

Sončna energija oziroma sončno sevanje lahko pretvorimo v električno energijo ali toploto za npr. ogrevanje stavb, pripravo tople sanitarne vode, adsorbcijsko hlajenje idr. Poleg finančne koristi sončni paneli pomagajo bistveno zmanjšati ogljični odtis in so najprimernejši za regije s pretežno sončnim vremenom.

Izraba energije okolice s pomočjo toplotnih črpalk

Toplotne črpalke lahko bistveno zmanjšajo stroške ogrevanja objektov, hkrati pa predstavljajo obnovljiv vir energije. Reverzibilne toplotne črpalke lahko poleg toplotne energije proizvajajo tudi hlad. Za sočasno proizvodnjo toplotne in hladilne energije v rešitve umeščamo polivalentne toplotne črpalke z visokim izkoristkom.

Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE)

Specializirana oprema lahko gorivo kot je biomasa, uporabi za sočasno ustvarjanje tako toplotne kot električne energije, kar je veliko bolj učinkovito kot ločena proizvodnja. Enote SPTE so lahko vse od majhnih enot, ki lahko z energijo oskrbujejo domove za ostarele, do velikih obratov, ki lahko oskrbujejo cele skupnosti. 

Reference

Gorenje Velenje solar power

Sončna elektrarna Gorenje Velenje - Slovenia

Sončna elektrarna moči 405,61 kWp je nameščena na sedežu družbe Gorenje v Velenju.

Schools in the City of Pirot, resalta

Mesto Pirot

Mesto Pirot je objavilo javni razpis za znižanje stroškov ogrevanja in povečanje energetske učinkovitosti v štirih šolah.

Iskratel - Slovenia

Po dveh uspešno izvedenih projektih s podjetjem Iskratel je Resalta u

Veliki projekti za toplotno in električno energijo

Poleg energetsko učinkovitih projektov Resalta razvija in izvaja tudi velike projekte za proizvodnjo trajnostne energije, ki po kapaciteti običajno presegajo 5 MW. 

Bioplin

Metan iz bioplina, naravni stranski produkt čistilnih naprav, odlagališč in objektov za ravnanje z živalskimi odpadki, je obnovljiv vir energije. Namesto da bi z njegovim kurjenjem porabljali energijo in povečevali škodljive emisije, lahko Resalta pomaga naročnikom uporabiti ta plin kot obliko obnovljive energije. 

Plin z odlagališč

Projektiramo, gradimo, vzdržujemo in upravljamo energetske sisteme, ki izkoriščajo stranske proizvode odpadkov na odlagališčih.

Ti projekti za obnovljivo energijo varno preusmerijo plin z odlagališč skozi izpušne vrtine in ga po ceveh pripeljejo v obrat za pretvarjanje plina v energijo, kjer se očisti, preden ga pretvorimo v energijo.

Soproizvodnja toplotne in električne energije

Resalta za svoje naročnike načrtuje in gradi objekte za soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE).  Le te izkoriščajo obnovljive vire energije kot gorivo za kotle, ki sočasno proizvajajo električno in toploto energijo.

Velike topotne črpalke

Termalno moč rek in vodnjakov ter drugih podzemnih virov vode lahko izkoristimo za pridobivanje toplote za  mesta, za daljinsko ogrevanje in za poslovne uporabnike.

Reference

Slatina, Resalta

Nova kogeneracija v občini Slatina

V občini Slatina na Hrvaškem je podjetje Resalta začelo graditi objekt za soproizvodnjo toplotne in električne energije, ki bo deloval na lesno biomaso.

Oberon – Bolgarija

Oberon-H Ltd je eno prvih prehrambenih podjetij v Bolgariji, ki uvaža in pakira stročnice ter med, s temi izdelki tudi trguje. Prodajna paleta podjetja vsebuje širok nabor izdelkov, kot so džemi, omake, marmelade itd.

Financiranje

Trajnostnost in energetska učinkovitost sta pomembni načeli, ki ju podjetja in javne institucije vključujejo v svoje dolgoročne strategije in cilje. Vendar pogosto, poleg pomanjkanja znanja in izkušenj, za uvedbo in realizacijo projektov energetske učinkovitosti nimajo razpoložljivih finančnih sredstev. Zato imamo v Resalti dva modela financiranja, enega za zasebni in enega za javni sektor in tako poskrbimo, da naši naročniki lahko izpeljejo projekte energetske obnove, ne da bi moralo v projekt investirati že ob začetku.

Model ESCO

Poslovni model ESCO podjetjem omogoča, da projekte energetske prenove izvedejo brez vnaprejšnjega vlaganja lastnega kapitala, saj investicijo odplačajo iz ustvarjenih energetskih prihrankov. Resalta poskrbi za razvoj, načrtovanje, izvajanje, financiranje in upravljanje z energijo ter vzdrževanje. Hkrati pri projektu prevzema tudi vsa tehnična tveganja in odgovornost.
 

 

Več o modelu ESCO >>

Javno-zasebna partnerstva

Javno-zasebna partnerstva (JZP) so pravzaprav model ESCO za javne institucije in občine. Partner iz javnega sektorja objavi razpis za izbor zasebnega partnerja pri energetski obnovi. 

 

Zasebni partner predlaga rešitev in če je uspešen na razpisu, izvede celoten projekt. To pomeni, da zagotovi zasnovo rešitve, financiranje, gradbena dela in izvedbo ter vzdrževanje za obdobje trajanja podpisane pogodbe.

 

Zasebni partner prevzame tudi vsa tveganja in jamči tudi za doseganje energetskih prihrankov javnega partnerja. Naložba se zasebnemu partnerju poplača iz doseženih prihrankov.

 

Več o JZP >>

Reference

Mercator Sebia, Resalta

Mercator Srbija

Naročnik je želel znižati stroške električne energije, izboljšati razsvetljavo in ogrevalne sisteme v svojih trgovinah.

City of Kruševac, resalta

Občina Kruševac

Kruševac je mesto na jugu Srbije in središče širšega administrativnega območja z 128.000 prebivalci.

Livar, Resalta

Livar – Ivančna Gorica in Črnomelj

Livar je specializirano podjetje za proizvodnjo produktov iz sive ter nodularne litine in mehansko obdelavo.

Želite videti več?

Prenos naše brošure.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.