Sklad Eiffel Energy Transition bo financiral Resaltine projekte v Gorenju

Resalta je uspešno zaključila prvo premoženjsko transakcijo s skladom Eiffel Energy Transition, ki ga upravlja Eiffel Investment Group.

Naložbena družba s sedežem v Parizu upravlja okrog 1,5 milijard evrov, namenjenih za večje institucionalne vlagatelje in posameznike, pri čemer se posebej osredotoča na naložbene strategije visoke vrednosti in na segmente poslovnega financiranja, ki jih tradicionalna podjetja slabše pokrivajo. Skupina je sklad Eiffel Energy Transition vzpostavila aprila 2017, da bi lahko ponudila zagotovljeno kratkoročno povezavo za zagon financiranja na področju obnovljivih virov in energetske učinkovitosti v EU, na Norveškem in v Švici. Sklad finančno podpira Evropska investicijska banka.

Sklad Eiffel Energy Transition bo zagotavljal premostitveno financiranje projektov s področja energetske učinkovitosti, ki jih Resalta izvaja pri svojem dolgoročnem naročniku, podjetju Gorenje. Financiranje v okviru transakcije bo zajemalo štiri projekte: drugi kogeneracijski projekt v Gorenju, projekt stisnjenega zraka in dva projekta hlajenja. Vsi se bodo izvajali v Velenju, na sedežu proizvajalca gospodinjskih aparatov.

Štirje projekti skupaj bodo letno naročniku prinesli za 2,2 GWh energetskih prihrankov in znižali emisije CO2 za 1.100 ton.

Za Resalto to pomeni prvi komercialni zapis, izdan v Sloveniji. Za podjetje je to novost, saj ne bo pridobilo navadnega dolga in posojila, temveč standardiziran finančni instrument v nematerializirani obliki, ki je vpisan v centralni register slovenske klirinške družbe KDD. Pri tem je bila partner in posrednik slovenska borznoposredniška hiša Ilirika.

Zagotovljena so sredstva v višini 1,9 milijona evrov, ki jih je treba poplačati do konca aprila 2019. Obveznica ima za lastnika variabilen donos, odvisen od tega, po kolikem času bo Resalta poplačala dolg.

Resalta si želi razširiti sodelovanje s skladom Eiffel Energy Transition, da bi zajemalo tudi njene projekte izven okvira ESCO v sektorju obnovljivih virov, saj je njen portfelj na področju obnovljivih virov v porastu. Sklad za projekte s področja obnovljivih virov nudi podobne finančne instrumente, s čimer bistveno prispeva k financiranju takšnih projektov v obdobju gradnje in zmanjšuje potrebo po kapitalu.

Zaupanje, ki ga Resalti izkazujejo ključne finančne institucije priča o kakovosti njenega dela in vlogi njenih projektov v okviru povečevanja energetske učinkovitosti v Jugovzhodni Evropi.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.