Primer dobre prakse razogljičenja v občini Slatina na Hrvaškem

Primer dobre prakse razogljičenja predstavlja 5MW velika kogeneracijska elektrarna podjetja Resalta na biomaso, ki se nahaja v Slatini na Hrvaškem in je bila predana v uporabo leta 2019. Ta vsako leto proizvede 40 GWh električne energije, kar zadostuje za oskrbo 500 gospodinjstev z električno energijo, ter zagotavlja toploto več lokalnim industrijam. Poleg tega zaposluje lokalne prebivalce občine Slatina in je dodatno ustvarila 15 novih delovnih mest.

Po izvedbi načrtovanja, izgradnji in uspešnemu obratovanju kogeneracijske elektrarne na biomaso z močjo 5 MW v hrvaški občini Slatina je družba Resalta elektrarno prodala investicijskemu skladu. Transakcija predstavlja eno največjih tujih naložb v segmentu obnovljivih virov energije na biomaso na Hrvaškem.

Razogljičenje ogrevanja je eden od najzahtevnejših vidikov v procesu doseganja neto ničelne vrednosti. Danes je trend dekarbonizacije svetovnega trga ogrevanja precej nižji od 10 odstotkov, zato vključitev obnovljivih virov energije predstavlja enega izmed najboljših načinov za zmanjšanje emisij.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.