Resalta sklenila javno-zasebno partnerstvo z Velenjem

Resalta s ponosom objavlja, da je v Sloveniji sklenila novo javno-zasebno partnerstvo z Mestno občino Velenje. Kot zasebni partner bo izvedla projekt celovite energetske prenove dveh občinskih stavb, in sicer Podružnične osnovne šole Plešivec in Bazena Velenje. 

Podpisa pogodbe, ki je potekal 25. marca v velenjski mestni hiši so se udeležili velenjski župan Bojan Kontič, direktor Rdeče dvorane ŠRZ Marjan Klepec in direktor Resalte Luka Komazec. Na dogodku je Luka Komazec sporočil:

“Zelo smo veseli, da vstopamo v partnerstvo z Velenjem na tem projektu, s katerim bomo izboljšal udobje za osebje in učence v Podružnični osnovni šoli Plešivec, kot tudi za uporabnike občinskega bazena. Cenimo zaupanje ki nam ga je izkazala Občina. Še naprej bomo predani izboljšanju energetske učinkovitosti v javnem sektorju na projektih, kot je ta.“  

Ukrepi, ki bodo izvedeni v osnovni šoli vključujejo izolacijo zunanjih zidov, novo streho s toplotno izolacijo in nova zunanja okenska senčila. V celoti bo prenovljena kotlovnica v katero bodo namestili nov kotel na lesno biomaso.Ta bo nadomestil kotel na lahko kurilno olje, s katerim trenutno ogrevajo stavbo. Poleg tega bo izven ogrevalne sezone za pripravo sanitarne vode skrbela toplotna črpalka zrak-voda. Vso trenutno razsvetljavo bodo nadomestile energetsko učinkovite LED svetilke, v okviru prenove pa bodo prenovili tudi vso električno napeljavo.

Tudi v velenjskem bazenu bodo  izvedli toplotno izolacijo zunanjih zidov, zamenjali staro stavbno pohištvo in namestili novo streho nad osrednjim bazenom. Prenovili bodo razdelilno postajo daljinskega ogrevanja, kot tudi sistem za pripravo tople sanitarne vode. Nameščeni bosta tudi dve napravi za ultrafiltracijo vode, tako za večji kot za manjši bazen. Toplotna črpalka voda-voda bo izkoriščala toploto iz odpadne vode bazenov. Razsvetljavo bodo nadomestile energetsko učinkovite LED svetilke. Vzpostavljen bo nov sistem za spremljanje in nadzor nad rabo energije.

Izvedene rešitve bodo Občini zagotovile prihranke pri ogrevanju in električni energiji, kot tudi pri vodi za bazene in emisijah ogljikovega dioksida. Poleg izboljšane energetske učinkovitosti se z ukrepi izboljšuje tudi udobje za šolarje, uslužbence in uporabnike.

Investicijska vrednost projekta je 1,1 milijona evrov. Resalta bo zagotovila 58,27 %, Mestna Občina Velenje pa 41,73 %, pri čemer bo 81 % njenega deleža zagotovljenega v okviru kohezijskih skladov in državnih sredstev. Resalta bo v času veljavnosti pogodbe, to je 15 let, skrbela tudi za delovanje in vzdrževanje vgrajene opreme

Resalta, sicer tudi eden zasebnih partnerjev v projektu energetske prenove Mestne občine Ljubljana, ki je zajemal 48 stavb, je močan zagovornik modela javno-zasebnih partnerstev v celotni regiji. Po številnih projektih v slovenskem javnem sektorju je svoje sodelovanje razširila na Hrvaško in Srbijo. Tudi v prihodnje bo zagotavljala podporo javnim institucijam in občinam, ki si želijo izboljšati energetsko učinkovitost  z nizkimi stroški in v sodelovanju z zanesljivim partnerjem.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.