Resalta je z Mednarodnim letališčem Zagreb sklenila partnerstvo za upravljanje z energetiko

Resalta s ponosom oznanja svoj najnovejši projekt na Hrvaškem, in sicer z eno največjih strank do zdaj. Resalta bo v naslednjih dvajsetih letih zagotavljala popolno upravljanje toplotne energije za  pogodbenega partnerja Mednarodno letališče Zagreb. Letališče, ki je locirano v Veliki Gorici, jugovzhodno od glavnega mesta, je največje in najbolj zasedeno letališče na Hrvaškem ter eno od najpomembnejših prometnih središč na Zahodnem Balkanu. Nov terminal letališča je bil uradno odprt leta 2017 in preko njega je lani potovalo  3,45 milijona potnikov in 13 000 ton tovora. Nadaljnje širitve so predvidene, s čimer bo dosežena največja zmogljivost 5 milijonov potnikov na leto, kar bo letališču omogočilo sprejem do 8 milijonov obiskovalcev na leto.

Partnerstvo upravljanja z energijo, podpisano z Resalto, bo omogočilo naročniku, MZLZ d.o.o. (Medjunarodna Zračna Luka Zagreb, družba, ki upravlja letališče), da se v naslednjih dveh desetletjih osredotoči na svojo osnovno dejavnost in izboljša izkušnje potnikov, ne da bi morali skrbeti za oskrbo s toploto. Resalta, v skladu s pogodbenimi določili, letališču prodaja toplotno energijo, zagotavlja vse obratovalne in vzdrževalne storitve ter podporo 24/7 in je pripravljena tudi na morebitno povečanje potreb po toplotni oskrbi, v kolikor se zaradi širitve poslovanja poveča poraba stranke.

»Letališče Zagreb je skrbno izbralo model proizvodnje toplotne energije s pomočjo zunanjega partnerja in vložilo čas ter trud za pripravo postopka, ki zahteva visoko kakovost oskrbe z ogrevanjem. Tako se lahko vsi potniki, zaposleni in gostje na potniških terminalih počutijo udobno. Resalta je prevzela odgovornost za oskrbo z ogrevanjem na letališču Zagreb in izpolnila naša pričakovanja glede zagotavljanja visokokakovostnih storitev,« 

je dejal Huseyin Bahadir Behir, izvršni direktor Mednarodnega letališča Zagreb.

V okviru projekta je Resalta izvedla celovito prenovo največje letališke kotlovnice. Resalta je odstranila tri obstoječe 2,3 MW kotle in namestila dva nova kotla, moči 4,2 MW s kombiniranima gorilnikoma na zemeljski plin in kurilno olje, na 6 MW kotlu pa zamenjala še kombinirani gorilnik.. Eden od starih kotlov je ostal  kot varnostna rezerva za obdobja največje porabe. Poleg tega je bil vgrajen nov varnostni in regulacijski sistem ter vse pripadajoče inštalacije v kotlovnici.

Resalta je poleg projektiranja in izvedbe zagotovila tudi 100 % financiranje tega projekta energetske prenove. V skladu s pogodbenimi določili je družba Resalta lastnik nove opreme ogrevalnega sistema ter kotlovnice in proizvedeno toploto prodaja operaterju Mednarodnega letališča v Zagrebu MZLZ. S tem je Resalta prevzela tudi ekipo sedmih zaposlenih na lokaciji, ki zagotavljajo stalno tehnično podporo in vzdrževanje sistema, z namenom zagotavljanja brezhibnega delovanja in nepretrgane oskrbe. Dvajsetletna pogodba oskrbe z energijo zajema garancije za opremo in vse povezane garancije ter redno servisiranje in intervencijsko vzdrževanje po celotnem distribucijskem omrežju.

Prednost prenosa upravljanja z energetiko na pogodbeno stranko je, da partner Resalta prevzame vsa tveganja (povezana s projektiranjem, financiranjem, izvedbo projekta, namestitvijo opreme, delovanjem in vzdrževanjem) in polno odgovornost za zagotavljanje ogrevanja na vseh segmentih letališča, od potniških terminalov, do stolpov za nadzor letov in drugih objektov znotraj kompleksa. Tako se naročniku s tako zapletenim sistemom energetske oskrbe ni potrebno več ukvarjati z  vzdrževanjem, podizvajalci, zavarovalnicami in drugimi povezanimi deležniki, temveč optimizira svoje procese in vse prepusti Resaltinemu strokovnemu znanju. Edina obveznost stranke je mesečno plačilo za porabo energije.

Nov sistem je bil dimenzioniran po izvedbi temeljitih meritev in modeliranju realne porabe toplote v vseh letaliških objektih. Sistem omogoča tudi dodajanje novih kotlov, da bi zadostili naraščajočemu povpraševanju, saj letališče vsako leto sprejme večje število potnikov. Čeprav je zemeljski plin glavni vir energije, so vsi kotli kombinirani kotli na zemeljski plin in kurilno olje. To zagotavlja, da lahko ogrevalni sistem letališča deluje tudi v primeru pomanjkanja oskrbe z zemeljskim plinom. Resalta je kot zanesljiv partner in strokovnjak na področju energetskih storitev, v celoti pripravljena na izzive rasti mednarodnega letališča Zagreb v naslednjih dvajsetih letih.

Denis Nikola Kulišić, direktor Resalte Hrvaška in vodja področja ESCO za skupino Resalta, je dejal:

»Ta projekt je pomemben mejnik za Resalto in ponosni smo, da nam je bila s strani mednarodnega letališča Zagreb zaupana tako pomembna naloga. Prenos upravljanja z energetiko na pogodbenega partnerja je vedno večji del naše ponudbe energetskih storitev, saj odjemalci razumejo prednosti prenosa oskrbe z energijo na specializiranega partnerja. Veselimo se naslednjih 20 let z novim partnerjem MZLZ.«

Resalta je vodilni neodvisni ponudnik energetskih storitev v JV Evropi in je realizirala več kot 180 projektov za več kot 120 strank. Kot dinamično, hitro rastoče podjetje Resalta sodeluje z javnimi in zasebnimi partnerji pri financiranju, načrtovanju in izvedbi projektov, ki zmanjšujejo porabo energije, znižujejo emisije CO2 in spodbujajo trajnost, hkrati pa ustvarjajo prihranke stroškov. Poleg prisotnosti v Bolgariji, na Hrvaškem, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji in Sloveniji se Resalta širi tudi na Češko, v Italijo in na Poljsko, kjer ponuja enako brezhibno kakovost storitev po vsej srednji in jugovzhodni Evropi.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.