Resalta izvaja energetski pregled v Državnem zboru Republike Slovenije

V objektu kulturno zaščitene stavbe, kjer se nahajata visoka organa Državni zbor in Državni svet, poteka energetski pregled s strani strokovnjakov podjetja Resalta. Eden izmed osrednjih delov energetskega pregleda je idejni načrt avtomatizacije nadzornega sistema, ki bo omogočal učinkovito upravljanje porabe energije in predstavlja enega od družbeno odgovornih načinov za odziv na energetsko krizo.

Nedavno poročilo Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) je pokazalo, da lahko ukrepi za zmanjšanje povpraševanja po rabi energije vplivajo na zmanjšanje svetovnih emisij toplogrednih plinov med 40 in 70 odstotki. V kolikor želimo doseči ultimativni cilj brezogljične družbe do leta 2050, potrebujemo 4-odstotni letni napredek pri energetski učinkovitosti. Posebej pa je potrebna integracija najsodobnejših znanj in bogatih izkušenj s strani agilnih energetskih podjetij kot je Resalta, da lahko kot družba skupaj dosežemo ničelne neto emisije.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.