Na strehi parkirne hiše ljubljanskega letališča sončna elektrarna

Fraport Slovenija in družba Resalta sta na  strehi letališke parkirne hiše s poslovnim prizidkom postavila sončno fotovoltaično elektrarno. S tem je storjen še en korak k zmanjševanju emisij CO2 z obnovljivimi viri. Naložba je vredna 350.000 evrov.

Fraport Slovenija daje velik pomen trajnostnemu upravljanju na okoljskem in družbenem področju. Zaradi svoje dejavnosti, ki ima tudi negativne vplive na okolje, se družba trudi, da s pomočjo različnih aktivnosti ta vpliv pravočasno prepoznava, celostno upravlja in kontinuirano zmanjšuje.

V partnerskem sodelovanju z družbo Resalta, d.o.o., ki je investitor projekta, je na strehi garažne hiše s poslovnim prizidkom zrasla sončna fotovoltaično elektrarna. Elektrarna, ki te dni začenja z delovanjem, bo na letni ravni po predvidevanjih proizvedla okoli 530 MWh električne energije. Proizvodnjo lastne električne energije bo zagotavljalo 1.347 kakovostnih modulov, električna energija iz obnovljivih virov pa bo zagotavljala sedem odstotkov celotne porabe vse električne energije na letališču. Emisije CO² se bodo s tem zmanjšale za približno 200 ton na leto.

Investicija, ki bo prispevala k dolgoročnemu cilju zmanjševanja emisij CO² in prihranku pri stroških energije, je vredna 350.000 evrov. Gre za prvi, zagotovo pa ne zadnji projekt takšne vrste na območju letališča.

Fraport
Foto: Peter IRMAN

»Ko gre za izgradnjo trajnostne prihodnosti ne moremo mimo trajnostnega upravljanja naše obstoječe infrastrukture. Z njo želimo upravljati tako, da bo tudi v prihodnosti funkcionalna, gospodarna, varna in energetsko učinkovita. Sodobni sistemi samooskrbe s sončno energijo predstavljajo ogromen potencial (za) trajnostno usmerjeno preobrazbo družbe zato je bila odločitev o uvedbi relativno preprosta, ne zgolj z vidika ekonomičnosti ampak tudi z vidika aktivnega zmanjševanja emisij CO². Tega si s skrbnim in sistematičnim upravljanjem vseh okoljskih vidikov našega poslovanja in dejavnosti prizadevamo zmanjševati tudi z naprednimi tehnološko in okoljsko učinkovitimi ogrevalnimi sistemi ter z elektrifikacijo voznega parka«, je ob tem povedal Zmago Skobir, svetovalec poslovodstva in prokurist v družbi Fraport Slovenija.

Fraport
Foto: Peter IRMAN

»Zahvalil bi se upravi in sodelavcem družbe Fraport za izkazano zaupanje, s katerim je v Resalti prepoznala partnerja na poti k zmanjšanju ogljičnega odtisa, večanju energetske neodvisnosti ter znižanju stroškov za nakup električne energije. Fraport je prepoznal prednosti našega poslovnega modela, pri katerem Resalta prevzame celotno investicijo in izvedbo, nadalje pa Resalta skozi 25-letno pogodbeno obdobje upravlja in vzdržuje elektrarno, zamenjuje dotrajane komponente ter prevzema vso produkcijsko tveganje. Fraport bo na tej osnovi v pogodbenem obdobju kupoval vso proizvedeno električno energijo po zagotovljeni fiksni in konkurenčni ceni ter za 200t letno zmanjšal količino izpustov CO2.q« je ob tem povedal Tomaž Orešič, prokurist v družbi Resalta d.o.o.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.