Kogeneracija z močjo 5 MW v Slatini – največji projekt Resalte

Sistem kogeneracije oziroma SPTE bo sočasno proizvajal toplotno in električno energijo, preko parnega kotla, ki kot energent uporablja lesne sekance, s parno turbino in električnim generatorjem.

Kogeneracija z močjo 5 MW, bo letno proizvedla 40 GWh električne energije, kar zadošča za oskrbovanje kar 500 gospodinjstev. Za odkup proizvedene električne energije je podjetje Resalta podpisalo 14-letno pogodbo s hrvaškim upravljalcem energetskega trga - HROTE.

Proces soproizvodnje se prične s prenosom  lesnih sekancev iz zalogovnika v sušilno napravo in nato v biomasni kotel, kjer posušeni sekanci služijo kot gorivo. V procesu izgorevanja nastaja toplota, s katero se proizvaja para. Para poganja pripadajočo turbino, ta pa električni generator, ki proizvaja električno energijo. Del toplote se pri procesu ne pretvori v drugo obliko, kar omogoča, da iz sistema dobimo dva končna produkta – električno energijo in toploto.

»Vlaganje v soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) na biomaso je pravzaprav zelo naravna odločitev za naše podjetje, saj smo vodilni akter v segmentu ESCO v jugovzhodni Evropi. Prav tako pa smo podjetje, ki je povsem usmerjeno v obnovljive vire energije, v naložbe v projekte čiste energije in zagotavljanje energetskih prihrankov. Projekt kogeneracije v Slatini predstavlja najboljšo razpoložljivo tehnološko opremo z najvišjo ravnijo energetske učinkovitosti in najnižjimi emisijami toplogrednih plinov« je pojasnil Siniša Janjušević, vodilni projektni inženir ter vodja projekta v Resalti.

slatina

“Priprave za razvoj projekta STPE Slatina so trajale pol leta, saj je bilo veliko pozornosti usmerjeno v izbiro pravega koncepta z ustrezno in učinkovito tehnologijo. Nekaj mesecev pa so trajala tudi pogajanja z dobaviteljem opreme, ki je hkrati tudi izvajalec celotnega projekt (po modelu ključ v roke), kar priča o usmerjenosti vseh sodelujočih v doseganje odličnosti.  Timsko delo je in bo skozi vse faze projekta zelo pomembno, zato bomo tudi  v prihodnje gradili dobro sodelovanje med partnerji, pozornost pa usmerjali v  preciznost in natančnost same izvedbe.« je povedal Marko Podlesek, direktor divizije GGE Heat & Power, ki je odgovoren za celoten projekt.

Sistem za soproizvodnjo toplote in električne energije bo eden izmed največjih tovrstnih projektov v regiji in predstavlja referenčni projekt za Resalto ter tudi za občino Slatina. Celotna naložba v projekt znaša 24 milijonov evrov, novo postavljena SPTE pa bo prinesla tudi 15 novih zaposlitev v občini Slatina.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.