Občina Dobrepolje bo ogrevala šolo in vrtec z novo kotlovnico na lesno biomaso

Na slavnostnem dogodku je energetsko podjetje Resalta kot koncesionar predalo občini Dobrepolje novo kotlovnico na lesno biomaso, ki bo s toploto oskrbovala JVIZ OŠ Dobrepolje, kamor sodi osnovna šola s starim vrtcem, telovadnico, novim vrtcem in predvideno novo športno dvorano. Nova kotlovnica prinaša mnogo izboljšav - tako nižje stroške upravljanja, nižjo porabo energije in  nični ogljični odtis.

Pred rekonstrukcijo sta se OŠ Dobrepolje in Vrtec Ringaraja ogrevala s centralne kotlovnice, ki je bila nameščena v osnovni šoli. Kot energent je bilo uporabljeno ekstra lahko kurilno olje, ki je fosilni vir energije. Potrebo po toploti sta zagotavljala dva stara in energetsko neučinkovita kotla, vsak s toplotno močjo 230 kW.

Z dograditvijo novih objektov, le ti so nizko energetski in širjenjem šolske in predšolske dejavnosti, se bodo v letu 2018 povečale potrebe po toplotni energiji, ki jih s starim sistemom ne bi bilo mogoče v celoti in ustrezno pokrivati.

»Zato smo se v občini Dobrepolje odločili, da je potrebna rekonstrukcija kotlovnice, ki bo ne le pokrivala potrebe po toploti, temveč jo bo zagotavljala na energetsko učinkovit in okolju prijazen način«, je povedal župan Občine Dobrepolje Janez Pavlin. 

V sklopu prenove ogrevalnega sistema je Resalta postavila novo samostojno kotlovnico, ki po arhitekturni zasnovi in umeščanju objekta v prostor sledi vsem prostorskim aktom in predpisom ter je dokaz, da tudi inženirski objekti lahko predstavljajo doprinos k ohranjanju lokalne avtohtone arhitekture z uporabo naravnih materialov. 

V objektu se nahaja prostor za kotel in pripadajočo kotlovsko opremo ter ločen zalogovnik za sekance. 

Novi kotel na lesno biomaso, ki je 100% obnovljivi vir energije - ima toplotno moč 250 kW,  predstavlja trenutno najnaprednejšo tehnologijo na tem področju. Nova kotlovnica je s toplovodom povezana s staro kotlovnico v osnovni šoli, kjer je bila  prenovljena tudi celotna razdelilna postaja -  s ciljem, da se bo toplota po objektu distribuirala na bolj ekonomičen in energetsko učinkovit način.  V sistemu pa je kot rezerva ostal tudi eden od obstoječih kotlov na lahko kurilno olje.

»Zaradi prehoda na biomaso, se bodo izpusti C02 v okolje zmanjšali za 116 ton na leto. Novo nameščeni kotel pa bo zaradi višjega izkoristka pri proizvodnji toplote, porabil za 17% manj primarne energije. Prav gorivo v obliki lesnih sekancev pa poleg ekološko sprejemljivejših emisij prinaša tudi pozitivne učinke za širšo lokalno skupnost, saj je lesna biomasa proizvedena lokalno – v občini Dobrepolje. Po drugi strani, torej na strani uporabnikov, pa bo nova vgrajena razdelilna postaja z izvedenimi tehničnimi intervencijami prispevala k boljši in lažji regulaciji temperature v prostorih, kar bo pomembno vplivalo na  izboljšanje ugodja in kakovosti bivanja otrok ter zaposlenih v JVIZ OŠ Dobrepolje « je ob predstavitvi nove kotlovnice povedal Nejc Frumen, direktor razvoja na podjetju Resalta. 

Celoten projekt prenove je bil izpeljan preko modela energetskega pogodbeništva, ki občini omogoča, da investicijo poplača iz prihrankov dosežnih s prenovo energetskega sistema.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.