Energetska prenova dveh osnovnih šol v Ljubljani

Dela v sklopu enega od največjih javno-zasebnih partnerstev na področju energetske učinkovitosti v jugovzhodni Evropi so se uradno začela. Projekt energetske prenove Mestne občine Ljubljana in GGE je v teku. Gradbena dela na več objektih in stavbah so se začela prejšnji teden.

Dela že potekajo na prvih dveh objektih, osnovnih šolah v Ljubljani – OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Polje, ki bosta deležni celovite energetske prenove. Zunanje stene šol bodo toplotno izolirane, zamenjana pa bodo tudi okna in vrata, kar bo preprečilo toplotne izgube. Ogrevalna sistema obeh šol bosta v celoti prenovljena, to pa bo zajemalo prehod na sisteme, ki izkoriščajo obnovljive vire energije za proizvodnjo toplote, kot so toplotne črpalke voda-voda in zrak-voda. Kotlovnici obeh šol se temeljito prenavljata. Na OŠ Šmartno bo potekala tudi celovita prenova sistema razsvetljave, pri čemer bodo svetilke zamenjane z učinkovitejšimi LED-svetili. Poraba energije bo optimalna, saj bo vsa nova oprema povezana in nadzorovana prek osrednjega sistema za spremljanje in nadzor.

Energetski prihranek OŠ Šmartno pod Šmarno goro bo zahvaljujoč sistemom razsvetljave znašal 50 %, pri toplotni energiji pa bo šola prihranila 31,2 %. OŠ Polje bo dosegla 22,9 % prihranka toplotne energije.

Vsi ti ukrepi so bili zasnovani kot rešitve, da bi šolam zagotovili najučinkovitejše in najzanesljivejše sisteme za nemoteno delovanje ter udobno in zdravo okolje za šolarje in šolsko osebje. Javno-zasebno partnerstvo Mestne občine Ljubljana za energetsko prenovo je edinstven projekt tako po obsegu kot zahtevnosti del. Povsem ali delno bo prenovljenih 49 objektov, ki vključujejo šole, vrtce, športne objekte, zdravstvene domove in administrativne stavbe. S temi ukrepi bo Mestna občina Ljubljana dosegla ogromne energetske prihranke v finančnem smislu, pa tudi bistveno zmanjšala izpuste toplogrednih plinov. Projekt je v skladu z zeleno politiko mesta Ljubljana in njegovim slovesom.

*GGE od marca 2018 posluje kot Resalta.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.