Prodaja kogeneracije na biomaso Slatina družbi PEARL Infrastructure Capital

Po zasnovi, izgradnji in več kot dveh letih uspešnega obratovanja objekta za soproizvodnjo toplotne in električne energije, ki deluje na lesno biomaso z močjo 5 MW v hrvaški občini Slatina, je Resalta kogeneracijo prodala luksemburškemu investicijskemu skladu PEARL Infrastructure Capital. Transakcija je ena največjih tujih naložb v segment biomase kot obnovljivega vira energije na Hrvaškem.

Resalta bo sredstva od prodaje Slatine uporabila za raziskovanje in razvoj nadaljnjih projektov na področju obnovljivih virov energije v regiji. PEARL Infrastructure Capital je specializiran za naložbe v projekte, ki proizvajajo energijo iz biomase in si bo prizadeval za refinanciranje sredstva, s čimer bo ustvaril dodatne vire za utrditev svoje strategije za razvoj portfelja naprav za soproizvodnjo na biomaso na Hrvaškem.

Uspešna prodaja priča o uspehu na operativnem področju družbe Resalta in tudi o uspešnosti lokalnih projektov. Objekt za soproizvodnjo elektrike in toplote Slatina so v celoti zasnovale in zgradile lokalne ekipe s pomočjo hrvaških dobaviteljev in podizvajalcev. 2019 je bila podpisna dolgoročna pogodba o odjemu električne energije s hrvaškim operaterjem električnega omrežja HROTE. Obrat vsako leto proizvede 40 GWh električne energije, kar zadostuje za oskrbo 500 domov z električno energijo in za oskrbo s toplotno energijo več lokalnih industrij. Kogeneracija Slatina je ustvarila 15 novih lokalnih delovnih mest in še naprej zaposluje prebivalce Slatine. To je bil prvi projekt odprt v novi industrijski coni občine. Projekt je bil prodan preko Energy 9, hčerinske družbe Resalta, ki je bila njegova lastnica skupaj s podjetjem Iskraemeco.

Resalta je vodilni ponudnik obnovljivih virov energije in energetskih storitev v Srednji in Jugovzhodni Evropi, ki deluje na desetih trgih po vsej regiji. Resalta kot dinamično, hitro rastoče podjetje sodeluje z javnimi in zasebnimi partnerji pri financiranju, oblikovanju in izvajanju projektov, ki spodbujajo razogljičenje, zmanjšujejo porabo energije, zmanjšujejo emisije CO2 in spodbujajo trajnost, hkrati pa ustvarjajo prihranke pri stroških. Do sedaj je podjetje realiziralo že več kot 260 energetskih projektov za več kot 180 strank in še naprej širi svoj nabor izdelkov in storitev.

Spremljajte naše projekte.

Naročite se na naše e-novice.

Pravno obvestilo.

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih s podjetjem, splošnih informacijah, povezanih s področjem energetike in obnovljivih virov energije in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Resalta d. o. o., Šlandrova 4b, Ljubljana Slovenija. (v nadaljevanju Resalta) E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na Resalta spletnih straneh, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje. S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da »Resalta« obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. Resalta lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku. Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Resalta osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo Resalta v 15 dneh od prejema obvestila ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja ter posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Navodila za odjavo preko prejetega e-obvestila: V vsakem e-obvestilu je v nogi sporočila objavljena povezava »Odjava«, na katero kliknete in sledite postopku odjave. Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.